Eventos em Hong Kong

Data Evento Llocalização
26-04-2019 19:00 Lets Hang On Hong Kong Academy for Performing Arts, Lyric Theatre Hong Kong, HK Bilhetes
03-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
03-05-2019 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
04-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
04-05-2019 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
05-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
05-05-2019 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
06-05-2019 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
07-05-2019 20:15 George Lam Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
10-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
11-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
12-05-2019 19:15 Mayday Hong Kong Hong Kong Disneyland Fantasy Road Outdoor Venue Hong Kong, HK Bilhetes
17-05-2019 20:00 Jason Mraz Hong Kong Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC), Hall 5BC Hong Kong, HK Bilhetes
18-05-2019 20:00 Jason Mraz Hong Kong Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC), Hall 5BC Hong Kong, HK Bilhetes
23-05-2019 19:00 Lauv Hong Kong The Vine Centre Hong Kong, HK Bilhetes
24-05-2019 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
24-05-2019 20:00 Candy Lo Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK Bilhetes
25-05-2019 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
25-05-2019 20:00 Candy Lo Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK Bilhetes
26-05-2019 20:15 Yoga Lin Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
15-06-2019 20:15 Justin Lo Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
12-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
13-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
14-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
15-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
16-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
18-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
19-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
20-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
21-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
23-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
24-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
26-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
27-07-2019 20:15 Sammi Cheng Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
05-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
06-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
07-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
08-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
10-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
11-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
13-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
14-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
15-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
16-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
17-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
18-08-2019 20:15 Joey Yung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK Bilhetes
22-11-2019 17:00 3 Day Pass - Clockenflap 2019 Central Harbourfront Event Space Hong Kong, HK Bilhetes